HUN ENG
Élelmiszerek, sportélelmiszerek
"Élelmiszerek és sportélelmiszerek újszerű nyomonkövetési rendszerei, eredetvédelme és a biztonságosságuk garantálása analitikai, sport- és táplálkozás-élettani vizsgálatok révén" - TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0008

 

A projekt címe: „Élelmiszerek és sportélelmiszerek újszerű nyomonkövetési rendszerei, eredetvédelme és a biztonságosságuk garantálása analitikai, sport- és táplálkozás-élettani vizsgálatok révén"

 

A pályázat azonosítója: TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0008

 

A projekt időtartama: 2012. október 01- 2014. október 30.

 

A projekt összköltsége: 530.097.808 Ft

 

A támogatás mértéke: 100 %

 

A konzorciumvezető vállalkozás/intézmény neve: Eszterházy Károly Főiskola

 

A pályázatban résztvevő konzorciumi tagok:

 

MTA Agrártudományi Kutatóközpont Mezőgazdasági Kutatóintézete

 

Magyar Juh- és Kecsketejgazdasági Közhasznú Egyesület

 

Közép-Európai Rekreációs Társaság.

 

A projekt célja:

 

A projekt stratégiai célja a hazai élelmiszeriparnak kitörési pontot jelentő magas hozzáadott értékű élelmiszerek egyedi biztonsági-eredetvédelmi rendszerének kialakítása új informatikai megoldásokra, saját kidolgozású bioanalitikai műszerekre, kémiai-biotechnológiai módszerfejlesztésekre és új paraméterekre alapozva. Távlatilag lehetővé válik kiemelkedő beltartalmi sajátságú, stressztűrő búzafajtákra, illetve csökkentett allergénhatású tejekre alapozott funkcionális élelmiszerfejlesztés is.

 

Kutatási alprojektek rövid bemutatása:

 

A termékazonosítás és az eredetvédelem hatékonyságának növelése, illetve az élelmiszerbiztonsági veszélyek csökkentése neurális hálózatokat, továbbfejlesztett RFID- és Datamátrix technikát alkalmazó on-line informatikai rendszer kidolgozásával.

 

Az alprojekt lényege

Új információs technológiai megoldások, RFID- és Datamátrix termékazonosítási protokollok kifejlesztése által fokozzuk az ellenőrzés hatékonyságát. Újonnan kidolgozott neurális hálózati algoritmusok (intelligens adatfelismerési eljárások) alkalmazásával a rendszer további bővíthetősége lehetőségeit is biztosítjuk.

Magas hozzáadott értékű termékek élelmiszerbiztonsági és eredetvédelmi rendszerének bővítése egyedi kémiai paraméterekkel és újonnan kifejlesztett analitikai módszerekkel.

 

Az alprojekt lényege

A termékazonosítás és az eredetvédelem új módszerekkel történő hiteles érvényesítése a fogyasztói bizalom növekedését és ezen keresztül a termékek piaci pozíciójának a javulását eredményezi. Az új, egyedi hatóanyag-kombinációk, melyeket a mátrixhatások, a szinergizmus és a felszívódás mértéke figyelembevételével alakítottunk ki, új, egészségvédő hatású, és garantált biztonságú élelmiszer prototípusok kidolgozását alapozza meg.

Eredetvédelmi és élelmiszerbiztonsági paraméterek on-line monitorozásra alkalmas újszerű analitikai eszközök (bioszenzorok) kifejlesztése.

 

Az alprojekt lényege

Az alprojekt keretében új mérési eljárások, illetve az ezekre épülő specifikus analitikai eszközök, bioszenzorok létrehozásával támogatjuk az eredetvédelmi, illetve élelmiszerbiztonsági adatbázis fejlesztését.

A funkcionális és a sportélelmiszerek gyártása és forgalmazása során felmerülő minőség-, ill. eredetellenőrzési tevékenységekhez kapcsolódóan az alábbi komponensek analízisére fejlesztünk ki bioszenzorokat:

antioxidánsok, polifenolok, mikotoxinok (DON, aflatoxin, fumonizin), telomeráz enzim, probiotikus (bifido-, és tejsav-) baktériumok, patogén baktériumok.

In vitro élettani modellvizsgálati rendszerek kifejlesztése az élelmiszer komponensek biológiai hasznosulának és esetleges toxikus hatásának jellemzésére, illetve a biztonsági és eredetvédelmi adatbázis bővítésére.

 

Az alprojekt lényege

Az alprojekt elsődleges célja, hogy humánélettani, ill. azt modellező vizsgálatokkal nyerjünk hiteles és tényszerű információkat a funkcionális és a sportélelmiszerek hatóanyagainak tényleges hasznosulása mértékéről, illetőleg a kontaminánsok negatív hatásairól.

Csökkentett allergénhatású, tej alapú új funkcionális élelmiszerek kifejlesztésének megalapozása, illetve az élelmiszerbiztonsági adatbázis bővítése új módszerekkel végrehajtott genomvizsgálatokkal, és fehérjeanalízissel.

 

Az alprojekt lényege

A kutatás eredményeként olyan új, analitikai és molekuláris biológiai módszereket fejlesztünk ki, melyek jól alkalmazhatóak az értékes alapanyagok és az azokból előállított termékek eredetvédelmében, azonosításban is, valamint a kijelölt genotípusokkal kapcsolatos információk, és az egyedi fehérjemintázatok az eredetvédelmi adatbázisban is hasznosulnak.

Vad kecskebúza (Aegilops) génforrásai azonosítására és új vonalak létrehozására irányuló fejlesztések magas hozzáadott értékű termékek eredetvédelmének és biztonságának fokozására.

 

Az alprojekt lényege

A munka során feltárásra és az eredetvédelmi adatbázisban rögzítésre kerülnek az értékes vonalak azon egyedi beltartalmi és élettani tulajdonságai, melyek lehetővé teszik nagy megbízhatóságú azonosíthatóságukat a későbbi nemesítési folyamat, az azt követő fajtahasználat, illetve élelmiszeralapanyag-előállítás során.

A kecskebúza (Aegilops) fajok felhasználásával létrejövő élelmiszer-alapanyagok eredetvédelmét biztosító új genetikai módszerek kidolgozása, illetve a beltartalmi tulajdonságok jelzésére is alkalmas genomok, mint adatbázis-paraméterek analízise.

 

Az alprogram lényege

A jelen kutatási program elsődleges célja, hogy rendelkezésre álljanak az Aegilops fajok felhasználásával létrejövő új búzafajtákból készülő termékek eredetazonosítására, és biztonságuk igazolására alkalmas új módszerek és paraméterek, valamint megalapozásra kerüljön az ezek használatához szükséges eredetvédelmi adatbázis modell.

Az eredmények hasznosításával hosszú távon olyan, jelenleg egy fajtában sem létező tulajdonság együttessel bíró új búzafajták születhetnek, melyekkel stratégiai előnyökhöz juthat a hazai funkcionális, ill. sportélelmiszer-gyártás az alábbi jellemzőknek köszönhetően: fokozott funkcionális összetevő tartalom, nagy beltartalmi stabilitás, alacsony allergéntartalom, szélsőséges időjárás (elsősorban szárazság) tűrés.