HUN ENG
Élelmiszerbiztonság, gasztronómia
"Élelmiszerbiztonság és gasztronómia vonatkozású egyetemi együttműködés, DE-SZTE-EKF-NYME" TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0014

 

A projekt címe: „Élelmiszerbiztonság és gasztronómia vonatkozású egyetemi együttműködés, DE-SZTE-EKF-NYME"

 

A pályázat azonosítója: TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0014

 

A projekt időtartama: 2013. április 15- 2015. április 14.

 

A projekt összköltsége: 1.599.946.558 Ft

 

A támogatás mértéke: 100 %

 

A konzorciumvezető vállalkozás/intézmény neve: Debreceni Egyetem

 

A pályázatban résztvevő konzorciumi tagok:

 

Szegedi Tudományegyetem
Nyugat-Magyarországi Egyetem
Eszterházy Károly Főiskola

 

A projektről:

 

A konvergencia régióban élelmiszertudománnyal kapcsolatos K+F+I+O tevékenységet végző felsőoktatási intézmények 1,6 milliárd forint támogatást nyertek az ágazatban folyó képzésekés kutatások összehangolására és fejlesztésére a TÁMOP 4.1.1.C-12/1/KONV-2010 típusú program keretében. A Debreceni Egyetemet, mint koordinátort, illetve a Szegedi Tudományegyetemet, a Nyugat-Magyarországi Egyetemet és az Eszterházy Károly Főiskolát magában foglaló konzorcium legfőbb célja az élelmiszer, gasztronómia tárgyú kutatási, innovációs szolgáltatási és oktatási tevékenység összehangolása, színvonalának emelése. A közös adatbázisok, kutatási projektek generálásán túl alapvető cél a hazai és külföldi ipari kapcsolatok erősítése, az oktatás egységesítése, gyakorlati jellegének erősítése, mely a külföldi hallgatók számára is keresetté teszi az érintett képzéseket. A projekt jellegzetessége az élelmiszerek témakörének minél sokrétűbb kontextusba helyezése, melynek az élelmiszerfejlesztés, élelmiszerbiztonság, nyomonkövetés mellett fontos eleme például a gasztronómia, gasztroturizmus, Hungarikum élelmiszerek.

 

Az Eszterházy Károly Főiskola konzorciumban vállalt feladatait 342 200 000 forintból valósítja meg. A munkában a vállalt feladatok nagy részét megvalósító Egerfood mellett részt vesz a GTK, TTK, és a TKTK, valamint megvalósító partnerként a Károly Róbert Főiskola is.

 

Az EKF a szolgáltatás terén a nyomonkövetési modell, tudományos adatbázisok fejlesztése, laboratóriumi szolgáltatás, szaktanácsadói hálózat bővítése, Hungarikum termékek minőségének garantálása, nagy hozzáadott értékű élelmiszeripari termékek fejlesztése témakörben vállalta a legtöbb feladatot, az oktatásban közös kurzusok (pl. borkultúra és borgasztronómia) indítása, rövidciklusú képzések tematikájának kidolgozása, megvalósítása, nyári egyetem indítása, a meglévő képzések tematikájának fejlesztése, új alap-, illetve mesterképzés programjának kidolgozása, elektronikus tananyagok készítése. A képzők képzése területén az elektronikus tananyagok készítésének, használatának oktatása, a terepi tanárok pedagógiai, pszichológiai és szakmai képzése. További fontos cél a képzések gyakorlatiasabbá, a munkaadók elvárásainak megfelelőbbé tétele. Fontos szerepet vállal az EKF a konzorciumi partnerek képzéseinek összehangolásában, a kredit-megfeleltetés alapelveinek és gyakorlatának kidolgozásában, a gyakorlati képzőhelyek közös adatbázisának elkészítésében.