HUN ENG
Az Eger Innovations Kft. projektjei
Az Eger Innovations Kft. projektjei:

„Biológiai modellvizsgálatokkal igazoltan pozitív élettani hatású, bioaktív anyagokkal dúsított mézalapú és édesipari termékcsalád kifejlesztése kiváló egészségi állapotba hozott méhekkel végzett célzott etetési kísérletekkel és új technológiákkal." AGR_PIAC_13-1-2013-0119

 

A projekt címe: Biológiai modellvizsgálatokkal igazoltan pozitív élettani hatású, bioaktív anyagokkal dúsított mézalapú és édesipari termékcsalád kifejlesztése kiváló egészségi állapotba hozott méhekkel végzett célzott etetési kísérletekkel és új technológiákkal.


A pályázat azonosítója: AGR_PIAC_13-1-2013-0119
A projekt időtartama: 2014. január 1. - 2016. december 31.
A projekt összköltsége: 350.083.520 Ft
A támogatás mértéke: 73,19%


A projektről:
A projekt fő célja új, egészségvédő funkcionális méhészeti és csokoládékészítmények tudományos megalapozása és előkészítése. A pályázat keretén belül több új termék prototípusának kifejlesztését tervezzük: szimbiotikus mézkészítmény; mikrokapszulázott növényi kivonatokkal dúsított, fokozott antioxidáns kapacitású mézféleség és porított méz; vitaminozott, magas ásványi anyag tartalmú gyermekméz; magas D-vitamin és Ca tartalmú töltött tej és étcsokoládé; étcsokoládé növényi kivonatokkal, propolisszal, illetve fahéjjal, kurkumával és kardamommal gazdagítva, valamint porított mézzel készült tejcsokoládé.


A fontosabb részfeladatok:

  • funkcionális mézek előállítása és méhcsaládok erősítése új, alimentációs eljárással,
  • új mézkészítmény prototípusok kifejlesztése,
  • kaszkádrendszerű extrakciós eljárás kifejlesztése,
  • élelmiszeranalitikai adatbázisok építése, minősítési, eredetvédelmi, ill. termék- és technológiafejlesztési célokra.

A konzorciumvezető intézmény/vállalkozás: Stühmer Kft.
A pályázatban résztvevő konzorciumi tagok:
Stühmer Kft.
Eger Innovations Nonprofit Kft.
Szent István Egyetem - Alkalmazott Kémia Tanszék
Nagy és Fia Méhészeti és Kereskedelmi Kft.


A projekt a Magyar Kormány támogatásával a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kezelésében, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap finanszírozásával valósult meg.

 


 

2017. január 03.

Az Eger Innovations Nonprofit Kft. a 2014-2016 évekre elnyert Agrárpiac 13-1-20130119 projekt keretében a „Biológiai modellvizsgálatokkal igazoltan pozitív élettani hatású, bioaktív anyagokkal dúsított mézalapú és édesipari termékcsalád kifejlesztése kiváló egészségi állapotba hozott méhekkel végzett célzott etetési kísérletekkel és új technológiákkal" témában sikeresen teljesítette a vállalt feladatait.

 

A pályázat konzorciumban, az Eger Innovations Nonprofit Kft., a Stühmer Kft., a Szent István Egyetem Alkalmazott Kémia Tanszéke és a Nagy és Fia Méhészeti és Kereskedelmi Kft. együttműködésével valósult meg. Az Eger Innovations Nonprofit Kft. részfeladatai (1) Új termék prototípusok kifejlesztésének megalapozása célzott élelmiszeranalitikai vizsgálatokkal, (2) Analitikai vizsgálatok és módszerfejlesztések a hatóanyagtartalom precíz, megbízható monitorozására, (3) Méhészeti termékek antioxidáns kapacitásának értékelésére alkalmas új bioszenzor megalkotása, és (4) Élettani modellvizsgálatok emésztési- illetve szövettenyésztési modellrendszer felhasználásával voltak.

 


 

2016. november 04.

Az AGR_PIAC_13-1-2013-0119 pályázat keretein belül elvégeztük a propolisz és mézminták analitikai vizsgálatát, főkomponens analízisét. Az eredményekből adatbázist hoztunk létre, valamint az általunk kidolgozott analitikai módszerekkel a csokoládé prototípusok beltartalmi vizsgálatát hajtottuk végre párhuzamosan az érzékszervi vizsgálatokkal.

 

   

 

Csokoládé prototípusok előkészítése analitikai vizsgálatokra

 


 

 2016. július 11.

 

A „Méhészeti termékek antioxidáns kapacitásának értékelésére alkalmas új bioszenzor megalkotása" kutatási részfeladatunkban az analitika területén nagy jelentőségű antioxidáns hatással bíró vegyületek analízisére, az antioxidáns kapacitás meghatározására irányuló bioszenzor fejlesztési munkát végeztünk. Célul tűztük ki az egyes célvegyületek/vegyületcsoportok meghatározására alkalmas enzimforrás/enzimforrások azonosítását az irodalmi előzményekre alapozva, illetve az egyes enzimek bioszenzorban/bioszenzorokban való alkalamazhatóságának tanulmányozását (enzimaktivitás, szubsztrátbontó képesség, stabilitás, natív, ill. rögzített enzimes vizsgálatok stb.). A módszerfejlesztés során aszkorbát oxidáz és tirozináz enzimek felhasználásával új, a korábbi méréseinktől eltérően, duál munkaelektródos (szén munka-, és segédelektród, ezüst referencia elektród) amperometriás mérőrendszereket alakítottunk ki.

 

 

1. kép Szitanyomott elektródok felületmódosítása amperometriás bioszenzor mérésekhez

2. kép Amperometriás mérőrendszer áramló injektálásos méréshez összeállítva (enzimcella, injektor, perisztaltikus pumpa, potenciosztát, PC)

 


 

2016. április 05.

 

Az Agrárpiac 0019 projekt keretében az elmúlt időszakban folytattuk a 2015-ben megkezdett házi méh bélrendszeréből izolált mikróbák azonosítását. A korábban kiválasztásra került néhány probiotikus baktérium (elsősorban Lactobacillus izolátumok) azonosítását molekuláris biológiai módszerekkel végeztük, amelynek során tiszta tenyészeteket készítettünk az általunk izolált baktériumokból, majd DNS-t izoláltunk, és a keletkezett PCR termékek elválasztásához agaróz gélelektroforézist alkalmaztunk. Munkánk másik részét képezték a mikrobiológiai vizsgálatok, amelynek során sikeresen teljesítettük azt a célt, hogy nagyobb mennyiségben izoláljunk potenciálisan probiotikus baktériumokat a házi méh bélrendszeréből. A későbbiekben tervezzük ezen izolátumokkal történő további kísérletet és in vitro bélmikrobióta modell fejlesztéséhez történő felhasználásukat.

 

Házi méh bélmikrobiota vizsgálata

 


 

"Az Eszterházy Károly Főiskola Tudásközpontjainak fejlesztése a Tokaji borvidék nyújtotta kutatás-fejlesztési problémák tükrében" TÁMOP 4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0003

 

A projekt címe: Az Eszterházy Károly Főiskola Tudásközpontjainak fejlesztése a Tokaji borvidék nyújtotta kutatás-fejlesztési problémák tükrében

A pályázat azonosítója: TÁMOP 4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0003

A projekt időtartama: 2015. május 1. - november 30.

A projekt összköltsége: 280,18 millió Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projektről:

A pályázat megvalósítóinak célja olyan specializált kutatócsoportok létrehozása, melyek feladata a kutatás-fejlesztési potenciál növelésével elősegíteni a Tokaji borvidék felemelkedését. A létrejövő szőlészeti és növényvédelmi, élelmiszertudományi és borászati, terroirkutatási és tájföldrajzi, vidékfejlesztési valamint informatikai és minőségbiztosítási kutatócsoportok munkájába fiatal kutatók, PhD és főiskolai hallgatók is bekapcsolódnak.

A kutatócsoportok feladata többek közt a partnerkeresés és a hálózatépítés a potenciális H2020 partnerek együttműködésének előkészítése céljából. Fontos a vállalkozói, a felsőoktatási és a kutatási szektorok közötti kapcsolattartás fejlesztése és erősítése, a valós piaci igényeken alapuló kutatás-fejlesztés megvalósításáért.

 

 


 

„Az élelmiszerbiztonság, a táplálkozástudomány, az eredet- és fogyasztóvédelem aktuális kihívásai és eredményei ismertetése modern és sokrétű eszközökkel, összehangolt tartalomfejlesztéssel az egészségtudatos fogyasztói kultúra elősegítése érdekében" TÁMOP-4.2.3.12/1/KONV-2012-0025

 

A projekt címe: „Az élelmiszerbiztonság, a táplálkozástudomány, az eredet- és fogyasztóvédelem aktuális kihívásai és eredményei ismertetése modern és sokrétű eszközökkel, összehangolt tartalomfejlesztéssel az egészségtudatos fogyasztói kultúra elősegítése érdekében"

A pályázat azonosítója: TÁMOP-4.2.3.12/1/KONV-2012-0025

A projekt időtartama: 2013. január 01- 2015. május 31.

A projekt összköltsége: 137.643.654 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A konzorciumvezető vállalkozás/intézmény neve: Eszterházy Károly Főiskola

A pályázatban résztvevő konzorciumi tagok:

Észak-magyarországi Regionális Fogyasztóvédelmi Egyesület

Biokékes Nonprofit Kft.

Eger Innovations Kutatás-Fejlesztési Nonprofit Kft.

 

A projekt célja:

A napjainkban egyre gyakoribb élelmiszerbotrányok, fogyasztóvédelmi panaszok, termékhamisítások és egyéb visszaélések felhívják a figyelmet az élelmiszerbiztonság, az eredetiség garantálása és a fogyasztóvédelem jelentőségére, illetve arra, hogy a szakszerű és teljes körű tájékoztatásban nagy a lemaradás. Ez csakis komplex módon, az egészségtudatosság fokozásával, valamint számos ipari, társadalmi, akadémiai szereplő összefogásával és közös munkájával, átfogó és sokrétű programokkal valósítható meg. Az egészségtudatosság iránt nyitott civilek mellett kulcsfontosságú a szakterületen dolgozó szakemberek továbbképzése, tájékozottságuk növelése. Programunkban ezért integráltunk iparvállalatokat, civil szervezeteket és kutatóintézeteket, valósítunk meg sokrétű szakmai programokat és dolgozunk ki újszerú disszeminációs eszközöket (középiskolás versenyek, nyílt napok, látványos ismeretterjesztő bemutatók, tudományos worshop-sorozatok és konferenciák, kiadványok, filmek és egyéb disszeminációs anyagok). Mivel a fogyasztóvédelmi és az élelmiszerekkel kapcsolatos minőségi problémák valójában az egész társadalmat érintik, mind a kommunikációs eszközök, mind a programok terén változatos és sokrétű megközelítést alkalmazunk, összesen 30 feladat/program köré csoportosítva.

A magas színvonalú hazai eredet- és fogyasztóvédelem megvalósítása kulcseszközei az oktatás, tájékoztatás, illetve az új eszközök, eljárások, tudományos eredmények, külföldi best practice-ek és példaértékű minőségirányítási rendszerek megismertetése és elterjesztése az érintett gazdasági szereplők körében.

Pályázatunk megvalósítása során nagy hangsúlyt fektetünk a hazai élelmiszeripari vállalatok bevonására, hiszen nagy jelentőséggel bírnak azon törekvések, melyek integrált szellemi erőforrásokra alapozva segítik a hazai élelmiszeripar, mint nemzeti húzóágazat fejlődését, azáltal, hogy erősítik a garantált minőségű és eredetű élelmiszerek piaci pozícióit, és javítják az élelmiszereket gyártó hazai vállalkozók versenyképességét. E tekintetben is kulcsfontosságú a fogyasztók hiteles tájékoztatása, a fogyasztói tudatosság növelése, és a kiemelkedő minőségű, biztonságos magyar áruk iránti bizalom fokozása.

 


 

Korszerű, összetett élelmiszerhigiéniai technológiai rendszer kidolgozása fokozott volumenű, fenntartható és biztonságos gombaelőállítás biztosításával, új műszaki-technológiai megoldások alkalmazásával

 

A pályázat azonosítója: GOP-1.1.1-11-2012-0314

 

A projekt időtartama: 2013. március 01- 2015. június 30.

 

A projekt összköltsége: 259 288 355 Ft, ebből az Eger Innovations Kft. összköltsége: 108 468 555 Ft

 

A támogatás mértéke: 85 %

 

A konzorciumvezető vállalkozás/intézmény neve: Új Champignons Kft.

 

A projekt rövid leírása:


A hazai gombatermesztés egyik legnagyobb gondja, hogy a kultúrában engedélyezett növényvédő szerek híján csak magas szintű higiéniai technológiák alkalmazásával lehet megakadályozni az akár 100%-os termésveszteséget okozó kórokozók elszaporodását. A napi termelési gyakorlat azt mutatja, hogy a technológiai rendszerben illetve a légtérben lévő mikrobás fertőzések következtében kialakuló részbeni foltos gombabarnulás az előállított tételek 20% - át érinti. Ezen tételek csak alacsonyabb minőségi kategóriába sorolhatók, vagy megsemmisítésre kerülnek, így évente 120M Ft árbevétel csökkenés jelentkezik. Az itthon leginkább elterjedt, hagyományos technológiai berendezésekben a fertőzések elkerülése nagyobb odafigyelést, precízebb szabályozást igényel, mint a korszerű, hollandágyas termesztőházakban. A technológia átépítése olyan költséggel járna, amely nem térülne meg ésszerű időn belül, viszont technológiai újítások alkalmazásával jelentőseredményeket lehet elérni. A megoldás egy komplex, a technológia minden lépésére kiterjedő, nagy pontosságú higiéniai rendszer kialakítása. Az újonnan kidolgozott higiéniai technológiai rendszer a fertőzést megelőző intézkedésektől az aktív beavatkozáson át a műszeres monitoringig terjed. Az új, illetve továbbfejlesztett megoldások, eljárások, műszerek jövőbeli alkalmazhatósága túlmutat a gombatermesztésen, hiszen hasonló problémák, más termékek (pl.: érlelt húsáruk) gyártása során is előfordulhatnak, ily módon azok gazdasági értéket képviselnek és jövőbeni potenciális bevételi forrásnak tekinthetők. Fejlesztéseinknek köszönhetően ugrásszerűen csökken a termésveszteség mennyisége és a vevői kifogások száma, úgy, hogy a technológiai hatékonysága és a termék biztonsága is nagyban javul. Mindez jelentsen növelni fogja a gombatermesztés jövedelmezőségét.

A kifejlesztendő komplex technológiával a fertőzést kialakító folyamatok hátterének tudományos feltárásával és új műszer prototípusok létrehozásával célzottan, nagy hatékonysággal, de alacsony beruházási és működési költséggel megelőzzük a kórokozósejtek a gomba, ill. a komposzt felületére jutását, ott történő csírázását, későbbi újraszóródását. A komplex rendszerünk elemei az alábbiak:

 

1.-1, A veszélyek elemzését e célra adaptált FMEA módszerrel végezzük, ez alapján szisztematikus minőségellenőrző méréseket végzünk, így elkerüljük, megelőzzük a jövőbeni veszélyeket.

 

2.-2, A belépő levegő kórokozó tartalmának on-line monitorozása e célra újonnan kifejlesztett, specifikus QCM-alapú bioszenzorral.

 

3.-A légtér-fertőtlenítés hatékonyságát egy új berendezéssel fokozzuk, mely egyedi szerkombinációk és mikrobaölő UV-fényforrások együttes, optimalizált alkalmazására épül, valamint egy új, általunk optimalizált porlasztóegységet is tartalmaz. Az intenzitás vezérlése automatizált, a QCM-szenzorral összekapcsolt és az aktuális klimatikus viszonyokat is figyelembe veszi.

 

4.-A termesztőházak és a termőtestek felületfertőtlenítésére egyaránt nagy hatékonyságú elektrolizált oxidáló vizet használunk, melyet új, a projektben kifejlesztett berendezéssel állítunk elő.

 

5.-A termesztés biztonságának fokozására, a komposztból származó fertőzések megelőzésére mikrohullámú berendezést fejlesztünk ki, mely a termesztő berendezésben a becsírázás előtt nagy hatékonysággal képes elpusztítani a kórokozók képleteit.

 

A projekt során az alábbi prototípusok kerülnek kifejlesztésre:

 

1.-Levegő penésztartalmának on-line monitorozására alkalmas új, QCM típusú bioszenzor

 

2.-Specifikus légtér-fertőtlenítő berendezés nedvességszabályozással kombinálva, mely egyesíti a vegyszeres és UV-kezelés előnyeit

 

3.-Költséghatékony, környezetbarát elektrolizált, oxidáló hatású vizet előállító berendezés a felületfertőtlenítéshez

 

4.-A páratartalom szabályozására alkalmas, új szoftverekkel ellátott és az egyedi rendszerhez adaptált műszer

 

5.-Mikrohullámú takaróföld-fertőtlenítő berendezés a biztonságos és fenntartható gombatermesztés biztosításához