HUN ENG
WINETWORK Technikai Munkacsoport Megbeszélés
2015. november 05-én került sor a Tudásközpont részvételével megvalósuló WINETWORK projekt Egri borvidéket képviselő technikai munkacsoportjának első találkozójára.

 

Az Európai Unió Horizon 2020 kutatási keretprogramján belül megvalósuló WINETWORK projekt célja egy európai szintű, szőlészeti-borászati területen tevékenykedő kutatókat és gyakorlati szakembereket összekötő hálózat létrehozása.

 

A együttműködés nemcsak két Európa-szerte fenyegető szőlőbetegség, a szőlő tőkepusztulás és a szőlő aranyszínű sárgaság fitoplazma megfékezését tűzi ki célul - egyúttal egy olyan szakértői hálózatot kíván megalapozni, amely a jövőben felmerülő szőlészeti-borászati problémák, projektötletek esetén is segítségül hívható.

 

A projekt keretén belül a közelmúltban tíz ún. technikai munkacsoport jött létre, melynek mindegyike egy-egy európai bortermelő régió gyakorlati szakembereit fogja össze.

 

 

Az egri régión belül megalakuló technikai munkacsoport találkozójára az Eszterházy Károly Főiskola Élelmiszertudományi és Borászati Tudásközpontjában került sor. A találkozón a projekt általános bemutatását követően Dr. Kölber Mária a szőlő aranyszínű sárgaság (Flavescence dorée) fitoplazmás betegség magyarországi helyzetéről és a védekezés lehetőségeiről tartott előadást. Ezt követően Dr. Dula Bencéné a szőlő krónikus betegségeit ismeretette, különös tekintettel a korai tőkepusztulás problémakörére. A szakmai előadásokat kerekasztal-beszélgetés követte, mely során a projekt ügyvivő szakértőjének vezetésével megvitatásra kerültek annak az interjúsorozatnak a részletei, mely a szőlőtermesztők körében készül annak érdekében, hogy az általuk alkalmazott, kísérleti fázisban lévő innovatív növényvédelmi módszereket összegyűjtse.

 

Az ily módon felhalmozott tudást a projekt tudományos kutatócsoportjai által szolgáltatott ismeretekkel egyesítve kiterjedt tudásbázis jön létre a két szőlőbetegséggel szembeni védekezési lehetőségeket illetően.

 

A WINETWORK projekt az Európai Unió Horizon 2020 kutatási és innovációs keretprogramjának finanszírozásában, a 652601 számú támogatói szerződés keretein belül valósul meg.