HUN ENG
Szőlő-bor kutatás-fejlesztési kiválósági központ létrehozása
A "Szőlő-bor kutatás-fejlesztési kiválósági központ létrehozása" című projekt nyitórendezvényére 2017. március 22-én került sor a Líceum Dísztermében

 

A „Stratégiai K+F műhelyek kiválósága" felhívásban támogatást nyert GINOP-2.3.2-15-2016-00061 számú projekt célja a szőlészeti és borászati kutatás-fejlesztés aktuális kérdéseinek vizsgálata és újragondolása, melynek eredményeként Egerben egy Szőlő-Bor Kiválósági Központ létesül majd. A projektben az Eszterházy Károly Egyetem konzorciumi partnere a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpontja.

 

A projekt nyitórendezvénye során elsőként Dr. Liptai Kálmán, az Eszterházy Károly Egyetem (EKE) rektora mondott köszöntőt, melyben kiemelte az MTA ATK támogatásának jelentőségét, és kérte a projektben résztvevő kutatókat, hogy a lehető legmagasabb színvonalú munkával biztosítsák a megvalósítás sikerességét.

 

Dr. Balázs Ervin, az Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpontjának (MTA ATK) főigazgatója köszöntőjében elmondta, hogy az Egyetemmel való korábbi együttműködésekhez hasonlóan a jelenlegi közös munkát is örömmel fogadta, a kollégák elkötelezettségét ismerve pedig biztos benne, hogy a projekt megvalósítása sikeres lesz.

 


 

Ezt követően Tóth Ádám projektmenedzser ismerette az általános projektinformációkat. Elmondta, hogy a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program két fő prioritási tengelye a K+I kapacitások növelése és a K+F projektek számának növelése. Utóbbin belül két további részcél a K+I beruházások támogatása, az együttműködések, a hálozatosodás elősegítése és a K+F kapacitás növelése.

 

Elmondta, hogy a projekt 2017. január 1. és 2020. december 31. között valósul meg, az elnyert támogatás összege pedig 1.380.396.043 Ft.

 

Ismerette a projekt négy fő kutatási területét is:

 • Szőlészet és klónhasznosítás (EKE)
 • Agrozoológiai problémák innovatív megoldása (MTA ATK)
 • Szőlőkórtan (EKE & MTA ATK)
 • Kísérleti borászat (EKE)

 


 

A következőkben Dr. Kiss Levente, a projekt szakmai vezetője ismertette a MTA ATK és az EKE hosszú évekre visszatekintő együttműködésének történetét. Elmondta, hogy a két intézmény nemcsak projektek során végez rendszeresen közös munkát:

 

 

Válaszolván a kérdésre, mit is jelent a kiválóság jelen projekt során, az alábbi lényeges pontokat emelte ki:

 • Nemzetközi szintű kutatási eredmények,
 • Kiválóság a hazai felsőoktatásban,
 • Kiváló eredmények a szőlészet-borászat területén, konkrét problémák, gyakorlati kérdések megoldása.

 

 


 

Ezt követően Dr. Váczy Kálmán Zoltán, a projekt szakmai koordinátora előadásában ismeretette az Eszterházy Károly Egyetem projektben vállalt feladatait. Bevezetésként röviden összefoglalta a magyarországi szőlészeti-borászati kutatás, valamint az Eszterházy Károly Egyetem és a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpontja közti együttműködés történetét.

 

Elmondta, hogy a szőlészeti-borászati ágazat támogatásához a projekt megvalósítása során az alábbi újdonságértékű témakörökkel szükséges foglalkozni:

 • magyar csúcsbor brandek megalkotása,
 • szőlőfajta és klónhasználat tekintetében a genetikai variánsok értékvizsgálata,
 • kórokozókkal szembeni átfogó megoldások kidolgozása,
 • hiánypótló, alapkutatási szinten is új, a gyakorlatban is hasznosítható kutatások megvalósítása.

 

Ezt követően részletesen ismerette a szőlészet, a szőlő-növényvédelem - azon belül a növénykórtan és az agrozoológia -, valamint a borászat területén tervezett kutatásokat, melyeknek bizonyos esetekben százéves lemaradást kell pótolniuk.

 

Az előadás végén a résztvevők bepillantást nyerhettek az átépíteni és felújítani kívánt Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet épületének látványtervébe is.

 


 

Végül Dr. Kontschán Jenő, az MTA Agrártudományi Kutatóközpont Növényvédelmi Intézetének (MTA ATK NÖVI) igazgatója ismeretette a intézet projektben vállalt feladatait. Bemutatta a főbb kutatási területeket az agrozoológia és a növénykórtan területéről:

 

Agrozoológia:

 • Szőlőmolyok és a pettyesszárnyú muslica viselkedését befolyásoló illatanyagok;
 • Inváziós kártevők telelési szokásainak vizsgálata.

Növénykórtan:

 • Szőlőkórokozó gombák rezisztenciája;
 • Aszúsodás, szürkerothadás.