HUN ENG
Nemzetközi szakértői hálózat a jövő boraiért
Interjút készített a Magyar Fejlesztési Központ az Élelmiszertudományi és Borászati Tudásközpont és Európa további hat országát képviselő tíz partner közreműködésével, az Európai Unió Horizon 2020 kutatási keretprogramjának támogatásával megvalósuló WINETWORK projektről.

 

A Magyar Fejlesztési Központ a Magyarország számára rendelkezésre álló közvetlen uniós támogatásból megvalósuló projektekkel kapcsolatos tájékoztató, információs és koordinációs feladatokat lát el. Ennek keretein belül ösztönző céllal, a jó gyakorlatok megismertetésére hozta létre a www.nyeromagyarok.eu weboldalt, ahol az Élelmiszertudományi és Borászati Tudásközpont és Európa további hat országát képviselő tíz partner közreműködésével, az Európai Unió Horizon 2020 kutatási keretprogramjának támogatásával megvalósuló WINETWORK projekt is bemutatásra került.

 

A projektről:

Ahogy a projekt neve is mutatja, az elsődleges cél egy európai szintű, szőlészeti-borászati területen tevékenykedő kutatókat és gyakorlati szakembereket összekötő hálózat létrehozása. A létrejövő hálózat tagjainak célja a jövő szőlőtermesztését nagyban fenyegető két szőlőbetegség, a szőlő tőkepusztulás és a szőlő aranyszínű sárgaság fitoplazma terjedésének megfékezése, ezáltal a bortermelő vidékek versenyképességének és fenntarthatóságának növelése.


A szőlőtermesztéssel és bortermeléssel foglalkozó szakemberek gyakorta kísérleteznek új, innovatív módszerekkel a szőlőbetegségek elleni küzdelem során, ezek az ötletek azonban ritkán jutnak el az ágazat többi érintettjéhez, ahogyan a legfrissebb kutatási eredmények terjedésének is gátat szab az elmélet és gyakorlat közt tátongó szakadék. Ezt hivatott áthidalni a napjainkban már kialakulófélben lévő WINETWORK.

 

Fotó: pixabay.com


A hálózat tíz technikai munkacsoportból, két tudományos munkacsoportból és tíz úgynevezett ügyvivő szakértőből épül fel. A siker kulcsát az ügyvivő szakértő jelenti, mivel az ő feladata biztosítani az információáramlást és tudástranszfert a gyakorlati szakemberek, a kutatók és a borászati szektor egyéb érintettjei között.


A résztvevők munkájának köszönhetően egy kiterjedt tudásbázis jön létre a két vizsgált szőlőbetegségről, amely mindenki számára érthető nyelvezetű, könnyen hozzáférhető ismereteket közvetít. Az együttműködő partnerek nem csupán a két betegségre törekszenek megoldást találni – egyúttal újabb megvalósítandó projektötletek kidolgozását is célul tűzik ki. Ezzel párhuzamosan a WINETWORK kapcsolatrendszerének kiépítése is túlmutat a jelen projekten: egy olyan nemzetközi szakértői hálózat működésének megalapozása a cél, amelyet a későbbiek folyamán is segítségül hívhatnak bármilyen felmerülő szőlészeti-borászati probléma esetén.

 

Fotó: nyeromagyarok.eu


A 2015 tavaszán megkezdődött közös munkáról és az Élelmiszertudományi és Borászati Tudásközpont szerepéről készített interjút a Magyar Fejlesztési Központ Dr. Váczy Kálmán Zoltánnal, a Tudásközpont főigazgatójával, aki egyúttal a WINETWORK projekt egyik tudományos munkacsoportjának tagja.

 

A nyeromagyarok.eu weboldalon megjelent interjú ITT olvasható.

 

A WINETWORK projekt az Európai Unió Horizon 2020 kutatási és innovációs keretprogramjának finanszírozásában, a 652601 számú támogatói szerződés keretein belül valósul meg.