HUN ENG
II. WINETWORK Technikai Munkacsoport Találkozó
2016. június 28-án került megrendezésre a WINETWORK projekt egri borvidéket képviselő technikai munkacsoportjának második találkozójára.

 

A WINETWORK projekt megvalósítása 2015. áprilisában indult. A nemzetközi együttműködés eredményeként az elmúlt egy évben létrejött az a szőlészeti-borászati területen tevékenykedő kutatókat és gyakorlati szakembereket összekötő hálózat, mely a szőlő tőkebetegségei (Grapevine Trunk Diseases, GTD) és a szőlő aranyszínű sárgaság fitoplazma (Flavescence Dorée, FD) megfékezésén kívül azt is célul tűzte ki, hogy megalapozzon egy olyan kapcsolatrendszert, mely az ágazatot érintő, későbbiekben felmerülő problémák esetén is segítségül hívható.

 

A hálózat három alappillérét az ügyvivő szakértők (FA), a technikai munkacsoportokok (TWG) és a tudományos kutatócsoportokok (SWG) jelentik. A projektben résztvevő borvidékenként létrejött technikai munkacsoportok (TWG) fő feladata, hogy teljes körű rálátását biztosítsanak az általuk képviselt régiók jellegzetességeire, tagjai közvetlen kapcsolatban állnak az ágazat helyi szereplőivel. Minden TWG részét képezi egy úgynevezett ügyvivő szakértő (FA) is, aki a hiányzó láncszemet jelenti az elmélet és a gyakorlat világa között, fő feladata, hogy elősegítse az információáramlást és a tudástranszfert a cégek, kutatók és a szektor egyéb szereplői között.

 

A WINETWORK felépítése (forrás: hu.winetwork.eu)

 

Az európai szőlőtermesztést nagyban fenyegető két szőlőbetegséggel, a szőlő tőkepusztulással és a szőlő aranyszínű sárgaság fitoplazmával szemben alkalmazott innovatív módszerek, gyakorlati tapasztalatok összegyűjtése és elemzése jelenti a TWG-k legfőbb célkitűzését. A megismert gyakorlatokat az együttműködő országok megosztják egymással, és azokat, amelyeket a saját borvidékükön is alkalmazhatónak találnak, átültetik a hazai gyakorlatba.

 

Ennek megvalósítása érdekében az elmúlt hónapokban számos interjú készült az érintett borvidékek termelőivel, így az egri borvidék szakembereivel is. Az eddig összegyűjtött tapasztalatok és a jövőbeli tervek, a további interjúk megvitatásának céljából került megrendezésre a WINETWORK projekt egri borvidéket képviselő technikai munkacsoportjának második találkozójára.

 

A találkozónak az Eszterházy Károly Főiskola Élelmiszertudományi és Borászati Tudásközpontja adott otthont. A meeting során a projekt magyarországi ügyvivő szakértője, Burghardt Natasa bemutatta az interjúalanyokat, az alkalmazott módszert, továbbá ismerette az azonosított problémákat és az összegyűjtött innovatív gyakorlatokat. Az előadást követően a meghívott résztvevők kerekasztal-beszélgetés keretein belül megvitatták a bemutatott módszereket, majd kiválasztották az interjúk második körében tovább vizsgálandó gyakorlatokat. A találkozó zárásaként az ügyvivő szakértő röviden beszámolt a projekt tudományos kutatócsoportjainak eddigi eredményeiről is, majd sor került a jövőbeli teendők megvitatására.

 

II. WINETWORK Technikai Munkacsoport Találkozó az Élelmiszertudományi és Borászati TudásközpontbanII. WINETWORK Technikai Munkacsoport Találkozó az Élelmiszertudományi és Borászati Tudásközpontban

 

 

A WINETWORK projekt az Európai Unió Horizon 2020 kutatási és innovációs keretprogramjának finanszírozásában, a 652601 számú támogatói szerződés keretein belül valósul meg.