HUN ENG
A főiskola Tudásközpontjainak fejlesztése együttműködésben a Tokaji borvidékkel
A főiskola által elnyert pályázat megvalósítóinak célja olyan kutatócsoportok létrehozása, melyek feladata, hogy a kapcsolódó ágazati, illetve interdiszciplináris kiegészítő szőlészeti-borászati, élelmiszer-tudományi, vidékfejlesztési és térinformatikai területek kutatás-fejlesztés potenciál fejlesztésével segítsék a Tokaji borvidék felemelkedését.

 

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege 280,18 millió forint. 

 

Az Eszterházy Károly Főiskolán az elmúlt évtizedek során jelentős tudományos, kutatási, szakmai műhelyek jöttek létre. Az intézmény célja, hogy a pályázat megvalósítása során fiatal kutatók, PhD és főiskolai hallgatók is bekapcsolódhassanak a kutatócsoportok munkájába.

 

A fő kutatási területek a következők:

  • Terroirkutatás, tájföldrajz és térinformatika,
  • Szőlészet és növényvédelem,
  • Borászat és élelmiszer-tudomány,
  • Vidékfejlesztés,
  • Informatikai fejlesztés és minőségbiztosítás.

 

A kutatócsoportok feladata továbbá a partnerkeresés és a hálózatépítés a potenciális H2020 partnerek együttműködésének előkészítése céljából. Fontos a vállalkozói, a felsőoktatási és a kutatási szektorok közötti kapcsolattartás fejlesztése és erősítése, a valós piaci igényeken alapuló kutatás-fejlesztés megvalósításáért.

 

A projekt a TÁMOP 4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0003 azonosítójú, "Az Eszterházy Károly Főiskola Tudásközpontjainak fejlesztése a Tokaji borvidék nyújtotta kutatás-fejlesztési problémák tükrében" című pályázat keretében valósul meg.